Čo robíme

 • 1. Návrh kampane
 • 2. Médiaplán
 • 3. Zabezpečenie vysielania
 • 4. Návrh formátov
 • 5. Výroba spotov, rubrík a iných formátov

Poslucháči regionálneho rádia

Kedy regionálne rádia ?

 • Regionálne kampane klientov
 • Celoslovenské kampane klientov, ktoré sú vysielané v celej sieti regionálnych rádi
 • Obchodné reťazce, predajne, prevádzky – akciové kampane, otvorenie predajní/pobočiek, lokálne mutácie kampaní
 • Šírenie informácií o podlinkových aktivitách
 • Podpora kultúrnych podujatí a eventov
 • Náborové kampane klientov firiem – recruitment zamestnancov
 • Prezentácie PR aktivít a aktivít sociálno-spoločenskej zodpovednosti firiem, prezentácia dobrovoľných akcií
 • Priblíženie firiem obyvateľom regiónu formou rozhovoru so zástupcom firmy a formou rubrík pripravených na mieru, sponzoringom aktuálnej regionálnej dopravnej situácie alebo predpovede počasia

Prečo regionálne rádia ?

 • Poslucháč regionálneho rádia je vnímavý voči informáciám, ktoré v rádiu počuje.Aj reklamu častokrát nevníma ako reklamu, ale ako informáciu, ktorá je pre neho podstatná, zaujímavá a môže sa na základe nej rozhodovať.
 • Regionálne rádiá svojim pôsobením na danom území otvárajú možnosti kvalitnejších a hlbších prienikov k spotrebiteľov.
 • Motív poslucháča počúvať regionálne rádio je náučno-informačný. Vysielanie „jeho“ rádia sa ho priamo a konkrétne dotýka, preto mu venuje náležitú pozornosť – a to aj v prípade reklám.
 • Motív poslucháča počúvať regionálne rádio je náučno-informačný. Vysielanie „jeho“ rádia sa ho priamo a konkrétne dotýka, preto mu venuje náležitú pozornosť – a to aj v prípade reklám.

Prezrite si naše produtky